Privacy Policy

Privacybeleid

Inleiding

Zorg voor Kwaliteit is toegewijd aan het beschermen van de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van onze cliënten en medewerkers. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in het kader van onze thuiszorgdiensten.

Verzamelde Informatie

Persoonlijke Gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers die nodig zijn om onze thuiszorgdiensten te verlenen en onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Deze gegevens kunnen onder meer de volgende informatie bevatten:

 • Naam
 • Adres
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Medische informatie
 • Verzekeringsinformatie

Gebruiksgegevens

Wij verzamelen ook gegevens over het gebruik van onze website en mobiele applicaties, waaronder IP-adressen, browserinformatie, paginaweergaven en klikgedrag. Deze gegevens helpen ons onze diensten te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Gebruik van Informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van thuiszorgdiensten aan onze cliënten.
 • Het beheren van afspraken en communicatie met cliënten.
 • Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van ons aanbod aan de behoeften van cliënten.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten, nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen, indien gewenst en toegestaan.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het handhaven van ons beleid.

Delen van Informatie

Wij delen persoonlijke gegevens alleen met derden in de volgende gevallen:

 • Met toestemming van de betrokkene.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te reageren op gerechtelijke bevelen.
 • Met onze vertrouwde serviceproviders die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals IT-ondersteuning of facturatie.
 • In het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, waarbij persoonlijke gegevens mogelijk worden overgedragen aan de nieuwe entiteit.

Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij streven ernaar om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, maar kunnen geen absolute garantie bieden tegen alle mogelijke bedreigingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

Rechten van Betrokkenen

Cliënten en medewerkers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens voor meer informatie over deze rechten.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Wij zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren en de datum van herziening bijwerken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:

Zorg voor Kwaliteit
Waldorpstraat 381
2521 CJ ‘s-Gravenhage

+31(0)629984468

info@zvkbv.nl

Laatst bijgewerkt: 2024-JUNI-08